Reifreann ar Dheireadh a chur le Seanad éireannn (Bille um an Dara Leasú is Tríocha ar an mBunreacht 2013)


Fiafraítear díot an aontaíonn tú leis an togra chun an Bunreacht a leasú chun deireadh a chur le Seanad éireann, chun foráil a dhéanamh gurb iad an tUachtarán agus Dáil éireann a bheidh san Oireachtas ón data a chuirfear deireadh le Seanad éireann, agus chun leasú a dhéanamh ar fhorálacha eile den Bhunreacht lena dtugtar feidhmeanna do Sheanad éireann nó atá bunaithe ar Sheanad éireann a bheith ann.

Cliceáil anseo chun an leabhrán dar teideal, “I dteideal íorthaí an Reifreann 1937 – 2015” a íoslódáil i bhfoirm PDF. Áirítear ann gach toradh deiridh reifrinn.

Achoimre ar an Toradh

Toghthóirí: 3,167,384
Vótaíocht Iomlán: 1,240,729
Céatadán Vótaíochta: 39.17%
Vótaí i bhfábhar an mholta: 591,937
Vótaí in aghaidh an mholta: 634,437
Páipéir Bhallóide Neamhbhailí: 14,355