An Bille um an Aonú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Leanaí), 2012


Bhí an Deimhniú Reifrinn Sealadach, a thug toradh na vótaíochta agus a foilsíofh in Iris Oifigiuil an 13 Samhain 2012, mar ábhar achainí ar diúltaíodh di. Dhearbhaigh an Ard-Chúirt an deimhniú an 24 Aibreán 2015.

Síníodh An Bille um an Aonú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Leanaí), 2012 isteach sa dlí an 28 Aibreán 2015 – féach www.president.ie

Is é atá beartaithe leis an mBille um an Aonú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Leanaí), 2012 –

(a) an t-alt seo a leanas a scriosadh as Airteagal 42 den Bhunreacht:
“5 I gcásanna neamhchoiteanna nuair a tharlaíonn, ar chúiseanna corpartha nó ar chúiseanna morálta, nach ndéanaid na tuistí a ndualgais dá gclainn, ní foláir don Stát, ós é an Stát caomhnóir leasa an phobail, iarracht a dhéanamh le beart oiriúnach chun ionad na dtuistí a ghlacadh, ag féachaint go cuí i gcónaí, áfach, do chearta nádúrtha dochloíte an linbh.”, agus
(b) an tAirteagal seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Airteagal 42:
“LEANAÍ
Airteagal 42A
1    Admhaíonn agus deimhníonn an Stát cearta nádúrtha dochloíte na leanaí uile agus ní foláir dó na cearta sin a chosaint is a shuíomh lena dhlíthe sa mhéid gur féidir é.
2    1°  I gcásanna neamhchoiteanna nuair a tharlaíonn nach ndéanann na tuistí, gan beann ar a stádas pósta, a ndualgais dá gclann sa mhéid gur dócha go ndéanfar dochar do shábháilteacht nó do leas aon linbh dá gclann, ní foláir don Stát, ós é an Stát caomhnóir leasa an phobail, iarracht a dhéanamh, le beart comhréireach mar a shocraítear le dlí, chun ionad na dtuistí a ghlacadh, ag féachaint go cuí i gcónaí, áfach, do chearta nádúrtha dochloíte an linbh.
     2°  Déanfar socrú le dlí chun aon leanbh a uchtáil i gcás nach ndearna na tuistí a ndualgais don leanbh ar feadh cibé tréimhse ama a ordófar le dlí agus nuair is riachtanas ar mhaithe le barr leasa an linbh é.
3    Déanfar socrú le dlí chun aon leanbh a shuíomh go saorálach le haghaidh uchtála agus a uchtáil.
4    1°  Déanfar socrú le dlí go measfar, le linn na n-imeachtaí uile –

i    a thabharfaidh an Stát, ós é an Stát caomhnóir leasa an phobail, chun nach ndéanfar dochar do shábháilteacht ná do leas aon linbh, nó

ii    a bhaineann le huchtáil, caomhnóireacht nó coimeád aon linbh, nó rochtain ar aon leanbh,

a réiteach, gur ní ró-thábhachtach é barr leasa an linbh.
2°  Déanfar socrú le dlí chun a chur in áirithe, sa mhéid gur féidir é, go ndéanfar sna himeachtaí uile dá dtagraítear i bhfo-alt 1° den alt seo i leith aon linbh ar féidir leis nó léi teacht ar a bharúlacha féin nó ar a barúlacha féin, barúlacha an linbh a fháil agus tromachar cuí a thabhairt dóibh ag féachaint d’aois agus d’aibíocht an linbh.”.

 

Cliceáil anseo chun an leabhrán dar teideal, “I dteideal íorthaí an Reifreann 1937 – 2015” a íoslódáil i bhfoirm PDF. Áirítear ann gach toradh deiridh reifrinn.

Achoimre ar an Toradh

Toghthóirí: 3,183,686
Vótaíocht Iomlán: 1,066,239
Céatadán Vótaíochta: 33.49%
Vótaí i bhfábhar an mholta: 615,731
Vótaí in aghaidh an mholta: 445,863
Páipéir Bhallóide Neamhbhailí: 4,645