Reifreann ar an mBille um an gCúigiú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Aois Intofachta chun Oifig an Uachtaráin), 2015


Fiafraítear díot sa reifreann seo an aontaíonn tú leis an togra chun Airteagal 12.4.1° den Bhunreacht a leasú chun an aois ag a bhfuil saoránach intofa chun oifig an Uachtaráin a laghdú ó 35 bliana (mar atá faoi láthair) go dtí 21 bhliain.

Cliceáil anseo chun an leabhrán dar teideal, “I dteideal íorthaí an Reifreann 1937 – 2015” a íoslódáil i bhfoirm PDF. Áirítear ann gach toradh deiridh reifrinn.

 

Achoimre ar an Toradh

Toghthóirí: 3,221,681
Vótaíocht Iomlán: 1,949,438
Céatadán Vótaíochta: 60.51%
Vótaí i bhfábhar an mholta: 520,898
Vótaí in aghaidh an mholta: 1,412,602
Páipéir Bhallóide Neamhbhailí: 15,938