Reifreann ar an mBille um an gCeathrú Leasú is Tríocha ar an Mbunreacht (Comhionannas Pósta), 2015


Fiafraítear díot sa reifreann seo an aontaíonn tú leis an togra chun Airteagal 41 den Bhunreacht a leasú chun a fhoráil go bhféadfaidh beirt pósadh, gan beann ar a ngnéas. Leanfar den phósadh a rialáil le reachtaíocht agus leis an dlí coiteann.

Beartaítear leis an mBille um an gCeathrú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Comhionannas Pósta), 2015 an t-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 3 d’Airteagal 41 den Bhunreacht:

“4 Féadfaidh beirt, gan beann ar a ngnéas, conradh pósta a dhéanamh de réir dlí.”

Cliceáil anseo chun an leabhrán dar teideal, “I dteideal íorthaí an Reifreann 1937 – 2015” a íoslódáil i bhfoirm PDF. Áirítear ann gach toradh deiridh reifrinn.

Achoimre ar an Toradh

Toghthóirí: 3,221,681
Vótaíocht Iomlán: 1,949,725
Céatadán Vótaíochta: 60.52%
Vótaí i bhfábhar an mholta: 1,201,607
Vótaí in aghaidh an mholta: 734,300
Páipéir Bhallóide Neamhbhailí: 13,818