Posters


C. Cá mhéad lá roimh reifreann a cheadaítear póstaeir a chur in airde?

F. Is féidir póstaeir reifrinn a chur ar taispeáint ón dáta a dhéanann an tAire an t-ordú maidir leis an lá vótaíochta, arb é an t-ordú é lena gceaptar an lá ar a mbeidh an reifreann ar siúl.

Refrinn 26 Deireadh Fómhair 2018
(An Bille um an Seachtú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Cion a aisghairm arb
éard é ní diamhaslach a fhoilsiú nó a aithris), 2018)

Rinneadh Ordú an Lae Vótaíochta faoi na reifrinn a shíniú ar Meán Fómhar 2018. Beidh na reifrinn ar siúl ar an Aoine 26 Deireadh Fómhair 2018. Mar sin ceadaítear póstaeir a chur in airde ó Meán Fómhar 21 2018 ar aghaidh.