Statement for the Information of Voters


Ráiteas mar Eolas do Vótálaithe

An Bille um an Seachtú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Cion a aisghairm arb éard é ní diamhaslach a fhoilsiú nó a aithris), 2018 – Páipéar Ballóide Uaine Fiafraítear díot sa reifreann seo an aontaíonn tú leis an togra chun Airteagal 40 den Bhunreacht a leasú chun an cion a aisghairm arb éard é ní diamhaslach a fhoilsiú nó a aithris.

Má thoilíonn tú leis an togra, cuir X os coinne an fhocail Tá ar an bpáipéar ballóide.

Mura dtoilíonn tú leis an togra, cuir X os coinne an fhocail Níl ar an bpáipéar ballóide.

Is féidir teacht ar chóip den Bhille ar an idirlíon ar www.oireachtas.ie.