Reifreann ar an mBille um an Tríú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht 2013 Chúirt Achomhairc


Fiafraítear díot an aontaíonn tú leis an togra –

(a) chun an Bunreacht a leasú chun cúirt dar teideal an Chúirt Achomhairc a bhunú,
(b) dá dhroim sin, chun forálacha eile den Bhunreacht a leasú, go háirithe na forálacha a bhaineann le dlínse na Cúirte Uachtaraí chun achomhairc in aghaidh breitheanna ón Ard-Chúirt agus ó chúirteanna eile a éisteacht agus a chinneadh, agus
(c) chun fo-alt 5° d’Airteagal 34.4 den Bhunreacht, ar a dtugtar riail “an aon bhreithiúnais amháin”, a scriosadh, ar fo-alt é a bhaineann le breitheanna ón gCúirt Uachtarach ar cheist i dtaobh dlí a bheith bailí nó gan a bheith bailí ag féachaint d’fhorálacha an Bhunreachta.

 

Cliceáil anseo chun an leabhrán dar teideal, “I dteideal íorthaí an Reifreann 1937 – 2015” a íoslódáil i bhfoirm PDF. Áirítear ann gach toradh deiridh reifrinn.

Achoimre ar an Toradh

Toghthóirí: 3,167,384
Vótaíocht Iomlán: 1,240,135
Céatadán Vótaíochta: 39.15%
Vótaí i bhfábhar an mholta: 795,008
Vótaí in aghaidh an mholta: 425,047
Páipéir Bhallóide Neamhbhailí: 20,080